Wat is een ladenplanwoning?

Naast de cataloguswoningen bestaan er ook de zogenoemde ladenplanhuizen. Dit zijn ontwerpen van architecten die eerder zijn gerealiseerd voor een andere (particuliere) opdrachtgever op een andere locatie. Ook hier gaat het om een bestaand ontwerp. Ladenplannen hebben dan ook dezelfde voor- en nadelen als die van de cataloguswoningen. Ook hier is echter maatwerk mogelijk.

Lagere kosten

Een van de duidelijke voordelen van een ladenplanwoning zijn de lagere kosten voor architectuur. Het ontwerp is al eens eerder gebruikt en kan vaan met enkele aanpassingen helemaal op uw eisen en wensen gebouwd worden, zodat u eigenlijk kunt spreken van maatwerk dat nog eens betaalbaar is ook. Bovendien is het vaak ook mogelijk om eerder gebouwde exemplaren ter plekke te gaan bekijken.

Vaak ook staat de kostprijs van het bouwen al vast. De bouwer en de architect kunnen u een veel nauwkeuriger prijs geven voor iets waar ze ervaring mee hebben dan een compleet nieuw ontwerp.

Beproefd concept

Indien u kiest voor een onwerp dal al ergens anders ook eens is gebouwd dan heeft dat ook nog eens als bijkomend voordeel dat er bouwervaring mee is. Moeilijkheden die bij eerdere bouw van het ontwerp naar voren zijn gekomen kunnen nu voorkomen worden…