Snelle en passende hulp bij huiselijk geweld

“Vlaardingen is centrumgemeente bij de aanpak van huiselijk geweld en vrouwenopvang. Dat betekent dat wij op deze terreinen mede namens de gemeenten Schiedam en Maassluis optreden”, vertelt Jaap van Elsäcker, beleidsadviseur Welzijn bij de gemeente Vlaardingen.

“Een centrumgemeente krijgt geld van het Rijk om in een bepaalde regio passende voorzieningen op te zetten en in stand te houden. Wij hebben in 2010 samen met Schiedam en Maassluis een regiovisie geformuleerd voor de aanpak van huiselijk geweld. De onderlinge samenwerking is prima: eens per 6 weken komen we in een regionale ambtelijke werkgroep bijeen, samen met vertegenwoordigers van het steunpunt. Eventuele knelpunten lossen we zo goed mogelijk op. Met name bleek dat bij de invoering van het tijdelijk huisverbod en ook bij de meldcode die door veel organisaties wordt gehanteerd.”

Speer- en aandachtspunten

“Wij proberen landelijke ontwikkelingen in ons eigen beleid te laten doorwerken. Zo wordt steeds duidelijker dat bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties en het bieden van opvang een zekere doelgroependifferentiatie zinvol is. Dat geldt onder anderen voor slachtoffers van huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Ouderenmishandeling is een nieuw speerpunt dat we binnen onze regio nadrukkelijk op de kaart trachten te zetten. Daarnaast hebben we onze handen vol aan de reguliere hulpverlening die voortvloeit uit gesignaleerd huiselijk geweld. Met name het tijdelijk huisverbod, dat steeds vaker wordt opgelegd, is hierin een ‘aanjager’. Door een huisverbod komt er vaak ruimte om een vastgelopen situatie vlot te trekken. Wél is nodig dat er dan snel passende hulp voor het hele gezinssysteem op gang komt. In de systeemtheoretische benadering én in de kwaliteit van het steunpunt kunnen wij ons dan ook uitstekend vinden. Komt die hulp overigens niet vlot tot stand, dan werkt een tijdelijk huisverbod niet. Dat zorgt in toenemende mate voor frictie tussen vereiste capaciteit en financiële mogelijkheden, een probleem dat ook landelijk speelt.”